Start Nabory pracowników Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

 

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

informuje:

 

 

W wyniku  przeprowadzonego  naboru  na stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  wybrana została:

 

Pan Krzysztof Dzik - zam. Rzeszów

     

                 

Zgodnie z protokołem z dnia 02.06.2017 r. dotyczącym przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Gospodarki Nieruchomościami Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie kandydat ten uzyskał wymaganą liczbę punktów i tym samym spełnił warunki dotyczące tego naboru, zgodnie z zasadami  ustanowionymi w Zarządzeniu Nr 20/2008 Dyrektora PZMiUW
w Rzeszowie z dnia 31.12.2008 r. i Zarządzeniu nr 5/2011 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 16.05.2011 r. dotyczącymi naborów.


Rzeszów, dnia 02.06.2017 r.


Poprawiony (piątek, 02 czerwca 2017 21:44)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty