Start Nabory pracowników Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

 o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 

informuje:


W wyniku  przeprowadzonego  naboru  na stanowisko urzędnicze starszego referenta do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  wybrana została:

 Pani -   Jolanta Falińska - zam. Jarosław

Zgodnie z protokołem z dnia 04.05.2017 r. z czynności dotyczących przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Podkarpackiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie kandydatka ta uzyskała większą liczbę punktów i tym samym spełniła warunki dotyczące tego naboru, zgodnie z zasadami  ustanowionymi w Zarządzeniu Nr 20/2008 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 31.12.2008 r. i Zarządzeniu nr 5/2011 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 16.05.2011 r. dotyczącymi naborów.

 

Rzeszów, dnia 05.05.2017 r.

Poprawiony (piątek, 05 maja 2017 12:08)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty