Start Nabory pracowników Ogłoszenie o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Ogłoszenie o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie


OGŁOSZENIE

 

o przebiegu postępowania o naborze kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze
w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 Kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Referenta do Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych PZMiUW w Rzeszowie w wymiarze 1 etatu

 

- Pani Jolanta Falińska  - Jarosław

- Pani Anna Wota          - Pełkinie

- Pani Karolina Magoń  - Rzeszów

- Pan Artur Katarzyński - Rzeszów

- Pan Bartosz Micał       - Rzeszów

 


Nabór na stanowisko Starszego Referenta

w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

 

Tematyka na sprawdzian pisemny i rozmowę kwalifikacyjną w dniu 04.05.2017 r.  godz.10 00 w siedzibie PZMiUW w Rzeszowie, pokój 225 – świetlica , II-gie piętro.

 

 

·         Prawo wodne - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz.U.2015. 469 t.j.)

 

            Dział I Zasady ogólne

            Rozdział 1.- Przepisy ogólne

  

            Dział IV – Budownictwo Wodne

            Rozdział 1 – Przepisy ogólne

            Rozdział 3 – Melioracje wodne

  

Dział Va – Ochrona przed powodzią


 

            Dział VI – Zarządzanie Zasobami Wodnymi

            Rozdział 4 – Pozwolenia wodno-prawne.

 

          Prawo budowlane  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290 t.j.)

 

            Rozdział 1 – Przepisy ogólne

            Rozdział 2 – Samodzielne funkcje w budownictwie

            Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

            Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

  

·     Ustawa z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ( tj. Dz. U. z 2015.poz.966 t.j.)

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Przygotowanie do realizacji inwestycji
 

·   Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
(z późniejszymi zmianami, Dz.U.2015.poz. 2164 z późn.zm.)                            

 

 

                        Dział I Przepisy ogólne

                        Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień

  

                        Dział II – Postępowanie o udzielenie zamówienia

                        Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień

 Poprawiony (piątek, 21 kwietnia 2017 09:23)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty