Start Nabory pracowników Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie


OGŁOSZENIE

naborze kandydata na stanowisko urzędnicze

 

 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

 ogłasza

nabór na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych PZMiUW w Rzeszowie

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Hetmańska 9               

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa przy komputerze powiązana z wyjazdami w teren,

- dojazd w teren środkami komunikacji publicznej lub samochodem służbowym.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:

- praca na I piętrze, drogi komunikacyjne i pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

 

W marcu 2017 r. w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: wyższe o kierunku melioracje wodne, budownictwo wodne, ochrona środowiska.

 2. Ogólna znajomość przepisów Ustaw – Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi komputera.

2. Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3. Mile widziany roczny staż pracy.


Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku Starszego Referenta:

 1. Odbiór opracowanych dokumentacji technicznych od jednostek projektowych, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z warunkami wynikającymi z przetargów oraz obowiązujących przepisów, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i przekazywanie zatwierdzonych dokumentacji przyszłym wykonawcom robót.
 2. Przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla opracowanych dokumentacji technicznych po pozwolenie na budowę włącznie.
3. Przygotowywanie dla Działu Umów i Przetargów opisów przedmiotów zamówienia w celu zorganizowania przetargów  na prace projektowe i roboty budowlane.
4. Organizowanie i uczestniczenie w radach technicznych oraz okazywaniach rozwiązań projektowych w terenie zainteresowanym rolnikom.
5. Nadzór nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi.

Wymagane dokumenty:

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Przy spełnieniu wymagań dodatkowych dotyczących posiadanego stażu pracy:

- kopie dokumentów:- np. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

- w przypadku obecnego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 1500 w siedzibie PZMIUW w Rzeszowie,

pod adres:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9 tel. 17 85-37-400,  fax 17 853-64-21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 17 85 37 443,  17 85 37 414, 17 85 37 418


Poprawiony (poniedziałek, 03 kwietnia 2017 07:53)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty