Start Archiwum

Ogłoszenie o wyniki naboru na stanowisko z-cy kierownika działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

OGŁOSZENIE - o wyniku naboru na stanowisko  urzędnicze w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9 informuje:

 

W wyniku  przeprowadzonego  naboru  na stanowisko z-cy kierownika do działu Przygotowania i Realizacji inwestycji Melioracyjnych  Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wybrana została :

 

      Pani     Ewa  Migut     -    zam. w  Rzeszowie

                  

Zgodnie z protokołem z dnia 12..08..2010 r. z czynności dotyczących przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko z-cy kierownika do działu IM Podkarpackiego Zarządzu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie uzyskała  wymaganą  liczbę punktów i tym samym spełniła  warunki ustanowione w Zarządzeniu Nr 20/2008 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 31.12.2008 r. dotyczące tego naboru.

 

Rzeszów, dnia 13.08. 2010 r.

 

Poprawiony (czwartek, 16 grudnia 2010 12:16)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty